Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ - Büyükşehir Ortaokulu

Büyükşehir Ortaokulu Hizmet Standartları

İstanbul Valiliği Beylikdüzü  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükşehir Ortaokulu Hizmet Standartları  içerik bölümünde ayrıntılı olarak verilmiştir.

İSTANBUL VALİLİĞİ
BEYLİKDÜZÜ  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BÜYÜKŞEHİR ORTAOKULU HİZMET STANDARTLARI

 
 
 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

                                                BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

 

1

Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması

1-T.C. Kimlik numarası

1 Gün

 
 

2

Nakil ve Geçiş İşlemlerinin Yapılması

1-T.C. Kimlik numarası

4 Saat

 

2-Veli Dilekçesi

 

3-Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge

 

3

Denklik ile Kayıt İşlemlerinin Yapılması

1-T.C. Kimlik numarası

1 İş Günü

 

2-Denklik Belgesi

 

4

Öğrenci Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

1 Saat

 

5

Öğrenim Durum Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

4 Saat

 

 

 

6

Öğrenim Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

4 Saat

 

7

Merkezi Sistemle Yapılan Sınav (PYBS) Başvurularının Alınması

1-Öğrenci ailesinin maddi durumu gösterir beyanname

             

 

 

 

     4 Saat

 

 

 

 

2-Kontenjandan başvuracak öğrenciler için; öğretmen çocuğu, 2828 ile 5395 sayılı kanunun kapsamına giren çocuk ve ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dahil) bulunmayan çocuk olduklarına dair belgeler

 
 
 

8

Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi ve Diplomasını Kaybedenlere Mezuniyet/Ayrılma Belgelerinin Verilmesi

1-Dilekçe

1 İş Günü

 

2-Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge

 
 

 

 

 

 

9

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri ile Diploma Verilmesi

1-Sözlü başvuru veya vekaletname

30 Dakika

 

2-Diplomanın iadeli taahhütlü gönderilmesinin istenmesi halinde

 

3-Dilekçe

 

10

Öğrencilerin, Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırılması

1-Veli Dilekçesi

5 Dakika

 

 

 

 

 

11

Sınıf Yükseltilmesi

1-Veli dilekçesi

1  Hafta

 

2-İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1-5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

 
 
 

12

Veli Tarafından Yapılan Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Başvurularının Alınması

1-Veli itiraz dilekçesi

5 İş günü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıt Kabul İşlemlerinin Yapılması

1-Denklik belgesi

 

 

2-Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

 
 

 

 
   

            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması

 

veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
   
         

İlk Müracaat Yeri

Okul Müdürlüğü                                                                                

   

İsim  

İbrahim BOSTANCI

   

Unvan

Okul Müdürü

   

Adres

Büyükşehir Mah. Akasya S.k  No:3

   

Telefon

0 212 872 17 60

   

Faks

0 212 873 17 71

   

E-Posta

beylikduzu_buyuksehirortaokulu@hotmail.com

   
Yayın: 2012-12-05 - Güncelleme: 2013-03-27 14:14:21 - Görüntülenme: 2866